iranianpainer

Oil on canvas 100×70 خورشید مرده بود خورشید مرده بود ، و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گمشده ای داشت  آنها غرابت این لفظ کهنه را در مشق های خود بالکهء درشت سیاهی تصویر مینمودند #painting #نقاشی #فروغ #فروغ_فرخزاد # #پریسا_ممبینی #painting #iranianpainer #iranianpaint #iaranianpainters #iraniancontemporaryart #iraniancontemporaryartists #iraniancontemporaryartist #iraniancontemporarypainters #iraniancontemporarypaintingartist #iraniancontemporaryarts #oil

Oil on canvas 100×140 شاید هنوز هم در پشت چشم های له شده ، در عمق انجماد یک چیز نیم زندهء مغشوش بر جای مانده بود که در تلاش بی رمقش میخواست ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها  شاید ، ولی چه خالی بی پایانی مهر ۹۶ #پریسا_ممبینی #painting #iranianpainer #iranianpaint #iaranianpainters #iraniancontemporaryart #iraniancontemporaryartists #iraniancontemporaryartist #iraniancontemporarypainters #iraniancontemporarypaintingartist #iraniancontemporaryarts #oil

Oil on canvas 100×100 شب در تمام پنجره های پریده رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود مهر ۹۶ #پریسا_ممبینی #painting #iranianpainer #iranianpaint #iaranianpainters #iraniancontemporaryart #iraniancontemporaryartists #iraniancontemporaryartist #iraniancontemporarypainters #iraniancontemporarypaintingartist #iraniancontemporaryarts #oil

در غارهای تنهائی بیهودگی به دنیا آمد خون بوی بنگ و افیون میداد زنهای باردار نوزادهای بی سر زائیدند و گاهواره ها از شرم به گورها پناه آوردند چه روزگار تلخ و سیاهی My work 96.6.11 #پریسا_ممبینی #mixedmedia 2017 #painting #iranianpainer #iranianpaint #iaranianpainters #iraniancontemporaryart #iraniancontemporaryartists #iraniancontemporaryartist #iraniancontemporarypainters #iraniancontemporarypaintingartist #iraniancontemporaryarts #oil #oilcolor #oilcolors #mixedmedia

عجیب و غریب..😋😋 خونه ی ما شادی داره روی مبلاش کرگدن داره زمیناش توپ بازی داره ماهی های نازی داره‌.. 😎😎 پ.ن:خیلی هم شعرم قشنگه.اصلا هم اقتباس نکردم😂. #پریسا_ممبینی #painting #iranianpainer #iranianpaint #iaranianpainters #iraniancontemporaryart #iraniancontemporaryartists #iraniancontemporaryartist #iraniancontemporarypainters #iraniancontemporarypaintingartist #iraniancontemporaryarts #oil #oilcolor #oilcolors #mixedmedia